mercoledì,Ottobre 4 2023

Dedicata a Nino, vigile del fuoco. CIAO CAMPIUNI…

Il poeta Carmine Laurendi scrive un componimento in memoria del vigile del fuoco reggino morto nella strage di Alessandria

Dedicata a Nino, vigile del fuoco. CIAO CAMPIUNI…

Ciau Campiuni

Guardu ‘i stji
e mi gralimijunu l’occhji,
ndi viju una
chi spalluci cchìu di tutti,
nu figghjoleju
ciangì sempri cchìu forti,
faci ca mangia
movi i renti e no’ gghjutti.

Senti ‘u duluri 
i ‘na povira mamma,
cu teni ‘mbrazza
comu a ‘na Maronna,
‘na sirena sona
e ‘u mundu si danna,
nu malu distinu
no’ provau virgogna.

Supra a ‘na bara ‘na Beja Bandera,
‘ccarizza l’anima ‘i nu ‘randi leuni,
‘u duluri no’ stagghja ‘i nuja manera,
l’Italia perdìu nu ‘randi Campiuni…

Carmine Laurendi

top